دفتر مرکزی :

میدان امام حسن، خیابان لرستان

شعبه (مردان) :

خیابان خاوران روبروی ترمینال خاوران

شعبه (بانوان) :

معمولی و وی آی پی خیابان پیروزی

تلفن تماس دفتر مرکزی

تمامی شماره های داخل سایت باید دارای 021 باشد

tooloedigar@gmail.com